Cookie beleid RKSV Avesteyn

De website van RKSV Avesteyn is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Aannamebeleid

Aannamebeleid

                            

Avesteyn is een vriendelijke en gezellige sportvereniging waar we eenieder dan ook de mogelijkheid willen bieden om zich aan te melden om op zijn/haar eigen niveau – prestatiegericht of recreatief – de voetbalsport te beleven.

Spelend lid worden bij Avesteyn is mogelijk vanaf de leeftijd van 4 jaar. Als (mogelijk) nieuw jeugdlid kun je natuurlijk eerst een paar keer mee trainen om te proberen of je het leuk vindt. Op de website vind je meer informatie over o.a. de aanmelding en de contributieregeling.

Iedereen die bij ons wil komen sporten, kan zich als kandidaat-lid aanmelden, maar Avesteyn is niet verplicht om iedereen zomaar daadwerkelijk lid van de vereniging te maken. Avesteyn hanteert een aannamebeleid dat op een aantal voorwaarden en richtlijnen gebaseerd is. Over het al of niet toelaten tot het lidmaatschap beslist het bestuur van de vereniging.

Ook vrijwilligers dienen lid te zijn van Avesteyn. Voor aanmelding en toelating van niet-spelende leden, waaronder vrijwilligers gelden deze regels.

 

Kandidaat-leden zijn bij aanmelding op de hoogte van de regels van de vereniging

  • Het kandidaat-lid is bekend met inhoud van de statuten, het huishoudelijk en andere reglementen om de belangen van de vereniging te dienen, waaronder het Gedragsprotocol Normen en waarden.
  • Het kandidaat-lid legt zich bij voorbaat neer bij het resultaat van de beoordeling door het bestuur.
  • Het kandidaat-lid machtigt Avesteyn om (half)jaarlijks via automatische incasso de contributie, eventuele door de KNVB opgelegde boetes en/of andere door te belasten kosten van zijn/haar bankrekening te incasseren. Zonder machtiging, geen lidmaatschap.
  • Het kandidaat-lid geeft Avesteyn toestemming dat zijn/haar pasfoto en persoonsgegevens gebruikt mogen worden voor de KNVB spelerspassen.
  • Het kandidaat-lid geeft bij aanmelding toestemming voor het plaatsen van foto’s en video op de website.
  • Het kandidaat-lid werkt mee aan een VOG als het lid vrijwilliger wordt.

 

Kandidaat-leden hebben geen verleden van disciplinaire en/of financiële problemen

Het handhaven en bevorderen van ‘normen en waarden’ zien wij als een voortdurende en zeer belangrijke taak, zodat we kunnen zorgen voor een plezierig en veilig sportklimaat. Hiervoor hebben wij gedragsregels met elkaar afgesproken. Zo zullen wij, wanneer bijvoorbeeld iemand van een andere vereniging naar Avesteyn overstapt, bij de vorige vereniging (en zover mogelijk bij de KNVB) nagaan of er disciplinaire problemen zijn geweest en of er (tijdig) aan de financiële verplichtingen is voldaan. Wanneer wij een negatief advies ontvangen kan het kandidaat-lid geen lid worden.

 

Het lidmaatschap gaat pas in na schriftelijke bevestiging van de ledenadministratie, niet bij aanmelding.

 

Hoe meld je je aan?
Om je bij onze club aan te melden, dien je een volledig ingevuld aanmeldingsformulier in te vullen. Bij aanvraag van een lidmaatschap beneden de 18 jaar, behoort deze voorzien te zijn van de naam en de handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger.

Het formulier kun je op de site downloaden.

 

Einde van het lidmaatschap

Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur, wanneer een lid heeft opgehouden aan de in de statuten vermelde vereisten te voldoen, of wanneer hij/zij zijn verplichtingen tegen de vereniging niet nakomt of wanneer van de vereniging redelijkerwijze niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Opzegging door een lid dient schriftelijk, hetzij mondeling rechtstreeks bij de ledenadministratie te worden bekend gemaakt.

Degene die geroyeerd is, verliest onmiddellijk alle rechten voortvloeiend uit het lidmaatschap. Hij/zij is echter gehouden alle aangegane verplichtingen tot het moment van het definitieve royement, waaraan nog niet is voldaan, na te komen.

Afvoering van de ledenlijst wegens het niet betalen van de voorgeschreven contributie, ondanks herhaaldelijke waarschuwing, geschiedt door het bestuur. Instelling van beroep daartegen is niet mogelijk.

Ingeval een lid door de KNVB is geroyeerd, is het bestuur, na onherroepelijk worden van dit royement, verplicht het lidmaatschap van het betreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!