Avesteyn, jongeren en alcohol
Voor jongeren is (te veel) alcohol extra schadelijk. De overheid wijst daarom jongeren en hun ouders op de risico’s van alcohol. Sinds 1 januari 2014 is het verboden aan jongeren onder de 18 jaar alcohol te verkopen. Deze regel is ook van toepassing op Avesteyn wat tot gevolg heeft dat binnen onze vereniging vanaf 1 januari 2014 geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar verkocht gaat worden.

Het plan om de leeftijd te verhogen moet gezondheidswinst bij jongeren opleveren, kosten voor bijvoorbeeld behandeling van alcoholvergiftiging en ongelukken verminderen als ook schade door geweld en overlast bij het uitgaan. Het bestuur van Avesteyn roept iedereen binnen de vereniging op om juiste wijze vorm te geven aan deze bepaling. Het is niet alleen de taak van onze medewerkers achter de bar maar zeker ook van de (elftal)leiding.

Bestuur R.K.S.V. Avesteyn